Новото ръководство на Технически университет - София встъпи официално в длъжност

На официална церемония днес, професор дн инж. Иван Кралов официално встъпи в длъжност ректор на Технически университет – София.  

За директор на Филиала в Пловдив беше избран доц. д-р Никола Шакев. Той беше номиниран в средата на ноември от Общото събрание на Филиала, а днес кандидатурата му беше утвърдена с тайно гласуване от новоизбрания Академичен съвет.  

Доц. Шакев предвижда осъвременяване на учебните планове, съобразно технологичното развитие, провеждане на научни изследвания и нови разработки, обновяване на материалната база, както за обучение, така и за изследователска дейност. „Технически университет-София, Филиал Пловдив ще се превърне в регионален център за трансфер на технологии и компетентности и ще продължи да подготвя висококвалифицирани инженери кадри, с които да обезпечи все по-нарастващото търсене на специалисти в региона„ – убеден е новоизбраният директор на Филиала.  

Доц. д-р Никола Шакев е роден през 1974 г. в гр. Пловдив. Завършил е Математическата гимназия в града, а след това Технически университет-София, Филиал Пловдив. От 2006-та година е преподавател в катедра „Системи за управление“, като в последните два мандата заема и длъжността заместник-директор на Филиала. Автор е на повече от 70 научни публикации, като интересите му са в областта на интелигентните системи за управление, управление на роботи и манипулатори, разработване на алгоритми за обучение на изкуствени невронни мрежи. Доц. Шакев е семеен, с две деца.  

Също от днес, в длъжност встъпиха и новоизбраните декани на двата Факултета на Пловдивския Филиал на Технически университет-София.  

Факултетът по машиностроене и уредостроене ще се ръководи от доц д-р Красимир Амбарев, а Факултетът по електроника и автоматика от доц. д-р Митко Шопов.  

 rector  

 rectors  

 shakev_kralov

 

Календар